Pointjagter

 POINTJAGTER 2019

Jylland :

 • 11 Maj : Korsør.
 • 22 Juni : Thyborøn.
 • 24 August : Gulstav, Langeland (kredsbattle med Fynboerne og overnatning i shelter).
 • 22 September : Als.
 • 12 Oktober : Kelsnor (Kredsmesterskab).
 • 19 Oktober : Reservedag.

Kontakt Thomas eller Hemming ved spørgsmål : thomasbp79@gmail.com – 22170577 – 40411416

FYN :

 • 26 Maj : Helnæs fyr
 • 23 Juni : Romsø
 • 24 August : Gulstav, Langeland (kredsbattle med Jyderne og overnatning i shelter).
 • 15 September : Hirtshals
 • 29 September: Hjortholm – Kredsmesterskab
 • 27 Oktober : Nyborg

Kontakt Thomas ved spørgsmål : thomas@dsa.dk – 23641440

Sjælland :

 • 25 Maj – Strandmøllekroen
 • 23 Juni : Ebbeløkke
 • 24 August : Halskov rev – Kredsmesterskab
 • 21 September : Røsnæs
 • 19 Oktober : Snekkesten
 • 26 Oktober : Reservedag

Kontakt Bo ved spørgsmål : b.engelquist@gmail.com – 30571628

Pointjagter 2018

Pointjagter er til for at møde andre undervandsjægere fra regionen. Man mødes, tager ud og ser om der er noget at fange, spiser lidt mad og får en vand. Det er hyggeligt og en god mulighed for at komme ud nye steder og jage med erfarne og venlige undervandsjægere.

I pointjagterne samler man point til at blive udtaget til årets udtagelsesstævne – hvor de 10 bedste (kombineret med point fra årets DM) kommer på næste års landshold der sendes til Nordisk Mesterskab.

Hvis man har nogen spørgsmål omkring jagterne kan man altid skrive til en fra udvalget, så vil vi svare eller formidle kontakt til den rette.

God jagt derude!

Jylland:

– 19/05 Langeland
– 16/06 Thyborøn
– 04/08 Hyggedyk på Djursland med efterfølgende mad, bål, øl og overnatning i shelter. Denne jagt er Ikke pointgivende!!!
– 26/08 Als
– 30/09 Nyborg
– 27/10 Langeland (kredsmesterskab)
– 03/11 Reservedag

Sjælland:

 

D 19/5 Dragør lystbådehavn

Byder på torsk inde ved kysten i foråret, hvor småbådstrafikken stadig er så behersket, at vi kan færdes sikkert i vandet.

 

D 16/6 Ebbeløkke

Flot og varieret bund. Området er et godt ørredspot for lystfiskerne, men derudover findes der skrubber, rødspætter, tunger og hvarrer.

 

D 21/7  Korsør/Isbådsmuseet

Er et absolut must til pointjagterne. Masser af flade og torsk- stærk strøm og udfordringer til alle.

 

D 18/8 Kredsmesterskabet-  Asnæs

Vi mødes ved parkeringspladsen for enden af Asnæs skovvej.

 

D 15/9 Snekkersten.

Jeg satser på at bådtrafikken er behersket til efteråret, så vi kan færdes sikkert i vandet.

Byder på en flot bund og torsk helt inde ved kysten.

 

D 29/9. Reservedag.

Bruges kun hvis én af sæsonens jagter må aflyses.

Deltagergebyret er 75,- pr deltager, som betales ved indregistrering forud for konkurrencestart.

Gebyret dækker omkostninger til sikkerhedsbåd, grillpølser, brød og sodavand.

 

Alle jagterne er på 5 timer.

Efter indvejning griller vi pølser og brød.

 

Nærmere info om spot, tidspunkter og regler kommer i forbindelse med indkaldelserne forud for jagterne.

 

                                         Alle med et gyldigt fisketegn er velkommen til at deltage.

Men for deltagelse i det overordnede pointregnskab/placeringer kræves der medlemskab af en klub under Dansk Sportsdykker Forbund.

Deltagere mellem 16 og 18 år er også velkommen – dog kræves der en forældrefuldmagt og polititilladelse til anvendelse af harpun.

Det er ikke tilladt at anvende tekniske hjælpemidler, herunder GPS, ekkolod o.lign.

 

Deltagelse sker altid på eget ansvar!

Fyn:

Kredsjagter 2018

Dato Uge nr. Sted Særligt Arrangerende klub
Søndag 27. maj 21 Sprogø/Romsø Klubber sørger selv for båd Kerteminde
Søndag 17. juni 24 LL eller Romsø/Sprogø Ved øtur sørger klubber selv for båd LL Dykkerklub
Lørdag 25. aug. 34 Gulstav Overnatning på shelterplads AQUA Club
Søndag 16. sept. 37 Nudisten / Helnæs AQUA klubmesterskab Dråben
Søndag 7. okt. 40 Kelds Nor / Hou Fyr Kredsmesterskab LL Dykkerklub
Søndag 28. okt. 43 Agger / Ærø Hvis Ærø sejler vi med færge AQUA Club

I år vil vi afprøver vi flere nye tiltag:

 • Sprogø og evt. Romsø.
 • Første kredsjagt efter sommer lægges en lørdag, så vi kan holde en skovfest med bål og et par øl.
 • Høfterne ved Agger eller vestsiden af Ærø skal afprøves, hvis vind og vejr tillader.
 • Ved alle ture gælder, at arrangerende klub melder spottet ud en uge inden konkurrencedagen.
 • Vær opmærksom på, at spottet kan ændres, hvis vejret ændrer sig markant.

Som øvrige år gælder det at:

 • Mødetid på spottet kl. 9.00
 • Minimum fire timer pr. jagt
 • Fælles indvejning, når sidste mand er i land
 • Kredsmesterskab afgøres på næstsidste jagt
 • Fem bedste jagter ud af seks afgør pokalen (Fynsmesterskabet)
 • Tre bedste jagter giver point til udtagelsesstævne til NM (ved evt. pointlighed afgøres placeringen med             indregning af point fra årets øvrige kredsjagtresultater)
 • 25 kr. pr. jagt til grillpølser/suppe betales til arrangerende klub

Pointjagter 2017

 

 

Sjælland:

 

D 20/5 Dragør lystbådehavn

Byder på torsk ved kysten inde ved kysten i foråret, hvor småbådstrafikken stadig er så behersket, at vi kan færdes sikkert i vandet.

 

D 24/6 Korsør/Isbådsmuseet

Er et absolut must til pointjagterne. Masser af flade og torsk- stærk strøm og udfordringer til alle.

 

D 22/7 Reersø

Flot bund, flade og enkelte torsk- Reersø er altid et besøg værd.

 

D 26/8 Kredsmesterskabet-  Sprogø :Kredsmesterskabet Sj. 2017 

2016 prøvede vi, men måtte aflyse grundet vejret.

Jeg prøver igen og har booket Kutteren MS-bien (der bedre kan klare lidt bølger ind over bæltet, ift små gummibåde) til at sejle os derud og tilbage til Korsør lystbådehavn.

Deltagergebyret vil være på 175,- der skal betales ved tilmelding (betinger at der er minimum 30 tilmeldte) til dækning af kutteren og sikkerhedsbåd, samt pølser, brød og sodavand.

 

D 23/9 Snekkersten.

Jeg satser på at bådtrafikken er behersket til efteråret, så vi kan færdes sikkert i vandet.

Kender ikke selv spottet, men det byder efter sigende på muslingebanker og torsk i en overkommelig dybde, hvor alle kan være med.

 

D 14/10 Lytteposten, Langeland (reservespot: vestsiden af Gulstav)

Årets 6. og sidste jagt bliver på et af DK’s bedste spots.

Det er egentlig en ekstra jagt udover de normale 5 pointjagter kredsene afholder hvert år, men som en rosin i pølseenden, lever spottet op til værdigheden som en spektakulær afslutning af sæsonen.

Vi var derovre i -16, til Kredsmesterskabet og alle havde en fantastisk dag.

Hvis I fylder bilerne op er udgifterne til bro og benzin overkommelige…

 

 

Nærmere info om spot, tidspunkter og regler kommer i forbindelse med indkaldelserne forud for jagterne.

 

 

Alle er velkomne til at møde op og deltage i jagterne, men for at deltage i selve pointkonkurrencerne, skal man være medlem af en klub under Dansk Sportsdykker Forbund.

Regler for afholdelse af konkurrencen kan findes inde på DSF`s hjemmeside under regler. Det skal dog pointeres at der skal medbringes kompas, fisketegn og en fluorescerende overflade bøje med et Alfa flag (blåt/hvidt) på.

Deltagere under 18 år er velkomne – dog kræves der en forældrefuldmagt og polititilladelse.

Deltagelse er på eget ansvar!

 

Der må max indvejes 5 fisk af hver art.

Pighvar og Slethvar skal være min. 32cm, øvrige fladfisk min. 30 cm.

Pelagiske skal min være 45 cm, undtaget aborre der skal være min. 30 cm og Laks og Gedde der skal være min 60 cm.

Deltagergebyret vil være 50 kr (undtaget kredsmesterskabet) til dækning af sikkerhedsbåd, samt pølser, brød og sodavand.

 

Der blive tændt op i grillen efter alle jagterne, med efterfølgende god tid til hygge og løgnehistorier.

Se nærmere info på Face Book siden: UV Pointjagt Sjælland

Mvh Bo Engelquist : 30571628

 

FYN :

 

Datoer for pointjagter i Fynskredsen i 2017:
14. maj
27. aug
17. sep
8. okt
29. okt – Kredsmesterskab
19. nov
 
Vi har ændret vores mødetid på spottet til kl. 9. Start i vandet kl. 9.30.
Jagten vil som udgangspunkt være fire timer, men arrangende klub må bestemme om jagten skal udvides med op til en time ekstra.
Mvh Thomas Høgedal – thomas@dsa-net.dk – 23641440
Jylland :

Vi mødes på spottet kl 09.30 til alle jagter. Konkurrencen starter kl 10.00 og slutter kl 15.00.

 

Datoerne hedder:

 

 1. kredsjagt lørdag d. 13. maj på Gl. Pøl rev – Als. Der skal scoutes til DM
 2. kredsjagt søndag d. 18.juni ved Glatved strand – Djursland. Hvarjagt og måske en multe
 3. kredsjagt søndag d. 20. august ved Langerhuse og Thyborøn. Westcoast!!! Der er multer og havbars på programmet (begrænsning på 1 stk havbars pr mand) og måske et par taskekrabber eller en hummer, hvis man er modig og hurtig på fingrene
 4. kredsjagt  søndag d. 10. september Lytteposten – Langeland. Vi skal have tunge torsk og fede flade
 5. kredsjagt lørdag d. 14. oktober Bukkemose/Hjortholm (Kredsmesterskab) – Langeland. Vi skal have endnu flere tunge torsk og fede flade

 

Reservedag søndag d. 22. oktober

 

For mere info kontakt

 

Thomas på mobil 22170577

Eller

Hemming på mobil 40411416

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Pointjagter 2016

 

2016 Kredsjagter og datoer følger snarest !

JYLLAND

Igen i år er der mødetid kl 09.30 på spottet, så vi kan komme i vandet til kl 10 og få nogle dejlig lange dyk nu vi er afsted.
1: lørdag d. 28. maj – Nyborg ved det gamle færgeleje
2: søndag d. 19. juni – Gjerrild klint ved P-plads med det lille grønne toilet ( hvor Ræbækvej kommer helt ned til vandet )
3: søndag d. 28. august – Gl. Pøls røv (rev) ved den store P-plads ( Vi kan lige så godt mødes direkte på spottet kl 09.30 )
4: søndag d. 18. september – KREDSBATTLE Jylland vs Fyn!!  Gulstav på sydlangeland ved toiletbygning på den store P-plads.
5: søndag d. 16. oktober – KREDSMESTERSKAB stedet bliver Hjortholm/Bukkemose ved det nordlige slæbested ( For enden af slåvænget ) Altså IKKE ud af den sædvanlige muddervej, men længere syd på.
Reservedag d. 30. oktober. Hvis der ikke er behov for en decideret reservejagt, er Idéer til andre arrangementer meget velkomne.
mobil nummre:
Thomas: 22170577
Hemming: 40411416
———————————————————————————————————————–
SJÆLLAND

Hermed datoerne og spots til pointjagterne 2016:

Lørdag d.30/4 Event : InvitationVinaMaris-ny
Søndag d.12/6 Hornbæk plantage
Lørdag d. 16/7 Veddinge bakker, Høve
Søndag d.14/8 Kredsmesterskab på Sprogø (Sjællandsmesterskab) – sidste tilmelding 1. august – Mail :b.engelquist@gmail.com
Lørdag d.10/9 Halskov Rev, Isbådmuseet
Søndag d.16/10 Strandmøllekroen, Klampenborg
Lørdag d.29/10 Reservedag

Deltagergebyr vil som vanligt være 50,- til dækning af sodavand og en bid brød efter jagten, samt til dækning af udgifter til båd og bådfører ved de jagter hvor det er påkrævet.

SE MEGET MERE OG TILMELD JER PÅ : UV POINTJAGT SJÆLLAND, på Facebook

Bo Engelquist/b.engelquist@gmail.com/30571628

————————————————————————————————————————-

FYN

Uge 29 den 15 maj

Uge 34 den 28 august

Uge 37 den 18 september

Uge 40 den 9 oktober

Uge 43 den 30 oktober

Uge 46 den 19 november

Man mødes kl 10 på det valgte spot, som vil blive offentlig gjort på Facebook gruppen : kredsjagt Fyn

Mvh Thomas Høgedahl for nærmere info på : thomas @ dsa-net.dk

______________________________________________________________________________________________

Se Resultater for 2015 her : Rank_2016_Klar_til_DM

 

Pointjagter Fyn 2015

10. maj kl 9.00 (Tranekær Fyr)

13. september kl 9.00

4. oktober kl. 9.00

25. oktober kl. 9.00

15. november kl. 9.00

Kontakt Thomas Høgedahl for nærmere info: thomas @ dsa-net.dk

Andre arrangementer

Langelandscup 1. -3. maj

DM 6.-7. juni – se invitation

Pointjagter Jylland

mødetid er ved alle jagter kl 09.30
mandag 25.05. gulstav ved  p plads langeland
lørdag    20.06 als jagt mødested augustenborg industri havn
søndag  16.08 katholm mødested skovlystvej 2 8500 grenå
søndag  30.08 lytteposten vognsbjergvej 17 humble
søndag  11.10 jysk mester skab 1 nyborg /2 helnæs alt efter vind og vejr
lørdag    24.10 reservedag bliver afholdt men ikke pointgivende

Ejner
Tlf 28253765
Email:jydedykker@gmail.com

Pointjagter Sjælland

Mødetid er kl. 9 ved alle jagter.

Så vidt det er muligt, bliver det 4 timers jagter.

Lørdag d. 23 maj  ved Dragør P-plads i havnen
Lørdag d. 27. juni Vindingevej P-plads / Kårup strand (syd for Ordrup Næs)
Lørdag d. 18. juli P-plads på Asnæs v. Kalundborg Fjord  for enden af Asnæs skovvej
Lørdag d. 22 august Kredsmesterskab Isbådsmusseet Halskov rev
Lørdag d. 3. oktober P-plads ved Lerskrænterne på Reersø. Den Nordlige P-plads “ved stranden”.
Reservedag lørdag d. 31. oktober kl . 9.00
Ring til mig hvis I har spørgsmål til jagterne, herunder hvis I er tvivl om vejret er til jagt det pågældende sted (dagen før jagten ved jeg med sikkerhed, om jagten kan afholdes det pågældende sted)

Med venlig hilsen

Peter Geertsen (mobil: 27 25 52 45) – eller mail uv.pointjagt.sj @ gmail.com

 

Se RESULTAT 2014 Jagter

Navn Resultat Kredsjagt Point
Søren Bernburg 1 36
William Siefert 1 36
Michael Behrens 1 36
Lars Andersen (Fox) 2 34
Majbritt  Olsen 2 34
Ejner Poulsen 2 34
Thomas Høgedal 3 32
Per Henriksen 3 32
Thomas Bådsgård 3 32
Henrik Hansen 4 30
Anders Hemmingsen 4 30
Claus Knudsen 4 30
Kim Buchardt Sørensen 5 28
Kim Westergaard 5 28
Ole Poulsen 5 28
Claus Schneiders 6 26
Johan Nielsen 6 26
Hemming Ovesen 6 26
Palle Bragt 7 24
Morten H 7 24
John Klaner 7 24
Jacob Poulsen 8 22
Jytte Willumsen 8 22
Troels Michaelsen 8 22
Steen Jacobsen 9 20
Henning H 9 20
Martin Oksbjerg 9 20
Jens Bernburg 10 18
Niels Willumsen 10 18
Tonni Jensen 10 18
Vagn Jensen 11 16
Mikkel Villadsen 11 16
Jakob Askjær 11 16
Henning Andersen 12 14
Michael Meihlen 12 14
Kim Frandsen 12 14
Jens Kabel 13 12
Bo Sonne 13 12
Martin Topsøe 13 12
Bo Skov Christensen 14 10
Kristian T 14 10
Martin Smedemark 14 10
Kenneth Rising 15 8
Bo Engelquist 15 8
Morten Villadsen 16 6
Niels H 17 4
Jens Larsen 18 2