Artsliste og mindstemål

Artsliste gældende for pointjagter i DSF (Forslag til brug ved pointjagter og NM 09)

 

Art

Gældende mindstemål til konkurrencer i DSF

Lovligt mindstemål

Fredningstider

I øvrigt:

Pelagiske fisk

 

 

 

 

Torsk

45cm

30cm Kattegat. 38cm Østersøen og og indre farvande

 

 

Multe

45cm

20cm

 

 

Havørred*

45cm

40cm

Farvede havørreder er fredet 16.november til 15. januar

 

Regnbueørred (Steelhead)

45cm

Intet mindstemål

 

 

Hornfisk

45cm

Intet Mindstemål

 

 

Havaborre (Havbars)

45cm

36cm Nordsøen

 

 

Sej (Mørksej)

45cm

35cm Nordsø

30cm Øvrige farvande

 

Ret sidelinie

Lubbe (Lyssej)

45cm

Intet mindstemål

 

Buet sidelinie

Makrel

30cm

Intet mindstemål

 

 

Hestemakrel

30cm

15cm

 

Buet sidelinie og stikkende skæl på bagkroppen.

Sild (IKKE stamsild/stavsild og majsild)

30cm

 

 

 

 

 

 

 

 

Brakvands-fisk

 

 

 

 

Aborre

30cm

20cm

 

 

Sandart

60cm

50cm

 

 

Gedde

60cm

50cm

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige laksefisk

 

 

 

 

Laks*

60cm

60cm

Farvede laks er fredet 16.november til 15. januar

Hybrider eller tvivlstilfælde tæller som havørreder.

Helt

45cm

36cm

 

 

Fladfisk (bentiske fisk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slethvar

35cm

30cm

 

 

Pighvar

35cm

30cm

 

 

Skrubbe

30cm

25.5cm

Hunner er fredet i V. Østersø og Lillebæltsområdet 1/2-30/4

 

Rødspætte

30cm

27cm Nordsø, Kattegat

25cm Øvrige farvande

Hunner er fredet i alle indre farvande 15/1 -30/4.

Ved tegn på Skrubbehybrid tæller fisken som skrubbe.

Ising

30cm

25cm

 

Ved tegn på skrubbehybrid (sjældent) tæller fisken som skrubbe.

Tunge

30cm

24cm

 

 

Skærising, rødtunge etc.

30cm

 

 

 

Sjældne fangster der tæller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre torskefisk,

hvilling, lange, brosme, kuller, glyse osv.

45cm

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulmule

45cm

30cm Nordsø

27cm Øvrige arvande

 

 

Havål

60cm

58cm

 

 

Havkat

60cm

 

 

 

Tropiske fisk der har forvildet sig nordpå

 

 

 

 

 

45cm

 

 

Jagtarrangøren vil i tvivlstilfælde afgøre om en fisk er i denne kategori eller ej.

Fiskearter der ikke tæller

 

 

 

 

Ål, snæbel, smelt, ålekvabbe, kutling, stenbider, ulke, alle gylter, sortvels, alle snipper, snarrer og alle andre ferskvandsfisk end aborre, helt, gedde og sandart.

Det vil sige: ingen skaller, rimter, brasen, karper osv.

Desuden er stavsild og majsild ikke gældende. Stør og hajer tæller heller ikke.

Fisk der ikke er nævnt i ovenstående tæller som udgangspunkt ikke, men konkurrencearrangørerne kan i helt særlige tilfælde dispensere for dette. Der kan selvfølgelig ikke dispenseres fra gældende lovgivning.

 

 

 

 

*At skelne mellem Laks og Havørred

HALEN: Laks = V-formet. Havørreden mere lige.

PLETTERNE: På laksen går de kun til midten af fisken.

Går ned under midten på havørred.

ØJNENE: På laks begynder de altid før munden starter.

Havørredens øjne kan være placeret efter munden er startet ( set fra halen ).

HALERODEN: Smal på laksen,  havørredens er tyk.

GÆLLESTAVENE: Laks har stavformede gællestave på forreste gællebue,

hvor de på ørreden kun er knubber.