Årsmøde 2014

Dagsorden til UVjagt generalforsamling 2014:

 

 

  • Valg af referent
  • Formandens beretning
  • Kassererens beretning
  • Indkommende forslag: Ingen
  • Konstituering af Uvjagtudvalget 2014:
  • Valg af formand: Søren Forsberg genopstiller ikke.
  • Valg af kasserer: Claus Gudum genopstiller ikke
  • Nyt fra klubberne:
  • Regina, Kalundborg, Nemo, Køge, Kerteminde, Aqua Club Odense, Dråben, Haslev, Roskilde Frømandsklub.
  • Evt.